Kompetensområden

Oracle, SQL, PL/SQL, Forms, Designer:

Jag har jobbat med Oracle databas och utvecklingsprodukter sedan 1995. Det har handlat om entitets- och databas-modellering, DBA, systemutveckling i PL/SQL, forms, reports, VB och .NET med Oracle som databas. Har även gjort en hel del rapportjobb med Crystal reports mot Oracle-DB.  Har just nu 4 pågående förvaltningsuppdrag som rör oracle databas och verktyg.

 

Detalj och grossisthandel:

Handel i olika former har jag utvecklat mot sedan 1990. Det har blivit system för elektronisk kommunikation och e-handel, artikel och orderhantering, sortimentsplanering och sortimentsstyrning, logistikhantering och logistikoptimering, statistik och uppföljning. Inom området har jag två pågående förvaltningsuppdrag.

 

Integration med eller utan middleware:

1982 skrev jag mina första program inom det område vi idag kallar systemintegration, dvs funktioner som är avsedda att maskinellt utbyta data mellan skilda system.  Under åren har jag kommit att använda flera olika metoder och tekniker för sån kommunikation, från enkla filöverföringar, databasbryggor, webbservice och olika former av API:er, både webbade och andra, middlewareprodukter och en och annan mer udda lösning på speciella problem.

 

Kärnkraft:

Jag har jobbat mot kärnkraftsindustrin sedan 1995 och där sysslat med system för dosimetri, avfallshantering, safeguardsystem och bränslehantering, labbsystem och kemi/radiokemi.