Underlag för leverantören att tillverka efter.

bild_sortering

Dokumentet visar de sorteringar som leverantören ska tillverka.

  • Antal per storlek i varje sortering
  • Antal sorteringar av varje typ