Planerad vidareutveckling

 • Beräkning av ”hängande”.
  Beräkning som ger en unik sortering per butik.
   
 • Beräkning tar hänsyn till multiplar.
  Vissa artiklar kan av t.ex. logistiska skäl kräva att antalet är en multipel. Skor ska packas i fyra, sex, åtta per sortering för att undvika att det blir tomt utrymme i förpackningen.
   
 • Generering av listor över rekommenderade kvantiteter.
  Utifrån lagda budgetar och storleksbågar räknar ACT ut orderkvantiteter.
   
 • Blanda färger i samma sorteringar.
  ACT beräknar sorteringar för flera färger och flera sorteringar i samma sortering.