Inköparens effektivitet

Konventionellt arbetssätt

 

När en inköpare ska skapa en order som ska distribueras till många butiker och där en styr används ofta Excel:

Arbetsuppgift

 

Kan orsaka

 

Hämta in butiker och budget från mall

 

Aktuell data? Felmöjligheter

 

Hämta in storleksprocent

 

Aktuell data? Felmöjligheter

 

Räkna ut, utifrån ordertotal, hur många varje butik ska ha totalt och per storlek

 

Tidsödande. Felaktigheter

 

Försök att hitta en eller flera sorteringar att fördela

 

Tidsödande. Felaktigheter

 

Tilldela en eller flera av sorteringarna

 

Tidsödande. Felaktigheter

 

Registrera order och tilldelningar i ERP

 

Tidsödande. Felaktigheter

 

  

 

ACT gör det enklare!

 

Budget och storleksbågar finns registrerade, inköparens arbete består av:

 

Arbetsuppgift

 

Möjligheter

 

Välj budget och storleksbåge

 

Flera möjligheter finns

 

Ange eventuella begränsningar

 

T.ex. max antal per storlek
i en sortering

 

Ange antal och begär uträkning

 

Normal svarstid < 3 sekunder

 

Fel oftast < 5%

 

Skriv ut sorteringar och tilldelningar alt. överför automatiskt till ERP

 

Snabbt och enkelt

 

Inga överföringsfel

 

Tidsåtgång ca en minut, feltilldelning ofta mindre än 5 %