Implementation

ACT kan implementeras på tre olika sätt:

 

Molnbaserad API-tjänst

Hur:

Företagets orderfunktion använder en molntjänst vid orderläggningen. Denna returnerar beräknade sorteringar samt fördelningslistor

 

Fördelar:

 

Användaren upplever beräkningen som en del av ordersystem

 

Att tänka på:

 

Integration tillkommer

 

Avtalsform:

 

Offereras

 

Molnbaserad Full tjänst

Hur:

Användaren arbetar med ACT som en tjänst i molnet

 

 

 

Fördelar:

 

Inga installationer. Snabbt att komma igång

 

Att tänka på:

 

Ingen automatiskt integration med ev. ERP.

 

Avtalsform:

 

Offereras

 

Molnbaserad ”light” tjänst

Hur:

Användaren arbetar med ACT med möjlighet att mata in butiker och budgetar samt storleks-bågar. Dessa används vid beräkning.

 

Fördelar:

 

Inga installationer. Snabbt att komma igång

 

Att tänka på:

 

Inga data sparas, budgetar, storleksbågar får matas in vid varje beräkning. Begräsning i antal butiker

 

Avtalsform:

 

Fast/månad

 

Per beräkning, volymer