Exempel på Distributionslista

Underlag för leverantören/speditör att leverera utifrån

 

distributionslista

 

Dokumentet visar hur många sorteringar av varje typ en butik ska ha.
  Butik
  Antal sorteringar av varje typ