ACT ger idag dessa möjligheter

 • Obegränsat antal Kollektioner, produktgrupper, underproduktgrupper, storleksslag
 • Budget på två nivåer, Kollektion och Produktgrupp. Obegränsat antal på dessa.
 • Budgetuppdelning på land och period
 • Grading, fem stycken, på varje budget
 • Obegränsat antal storleksgrupper
 • Upp till tjugofem storlekar per storleksgrupp
 • Möjlighet till minimiantal per storlek, sortering, butik.
 • Möjlighet till maxstorlek per sortering
 • Styrning av metod för tilldelning av butiker med låg budget
 • Gräns för acceptabel feltilldelning
 • Intervallstyrning för inom vilka gränser orderkvantitet får svänga
 • Visar lägsta kvantitet för att tilldela minsta butik stycken i minsta storlek

Till höger ses den struktur som kan användas när ACT körs i molnmiljö.

 

 ACT-struktur