Assortments Calculation Tool

Assortments Calculation Tool – ACT

Bättre resultat – mindre arbete

ACT är en app som genererar högre marginal genom att fördelning av artiklar med varianter, t.ex. storlekar, till butiker förbättras kraftigt. Samtidigt som arbetet minskar för inköpare och logistik.

ACT ger följande förbättringar:

  • Utebliven försäljning och realisationer minskas genom att rätt antal av varje storlek finns i butik. Högre marginal, bättre resultat.
  • Inköparens arbete förenklas genom att förpackningar (sorteringar) automatiskt beräknas
  • Logistikarbete förenklas genom att x-docking främjas och att antal lagerplatser kan minskas

En vanlig användare av appen är ett fashion-företag som levererar till ett antal butiker med artiklar som också har storlekar.

Konventionell beräkning och tilldelning av förpackningar till butiker ger vanligtvis en feltilldelning på mellan 20 – 30 %. Det ger marginaltapp för de storlekar som “inte finns” och på de som det finns för många av och som måste reas ut.

Med ACT reduceras felet till under 5 %.