imerge tillverkar datasystem, datamodeller, IT-utredningar, små program, större program och annat IT-relaterat.
imerge är ett litet företag, ett enmansföretag.
imerge kan med hjälp av sina partnerbolag ta större uppdrag.
imerge finns i Ulricehamn men utför jobb i södra och mellersta Sverige.

Bilderna ovan har ingen direkt koppling till verksamheten, utom att några är tagna från imerge kontorsfönster. De finns med för att väcka positiva associationer och därmed göra betraktaren vänligt inställd till imerge.